Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanların Beslenme Sorunlarına Yaklaşım ve Yetişkin Kliniğe Devri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1315

Anahtar Kelimeler:

Tip 1 diyabet, çocuk, adölesan

Özet

Tip 1 Diabetes Mellitus (T1D)’da tıbbi beslenme tedavisi, diyabet bakımı ve eğitiminin temel bileşenlerinden biridir. Tip 1 diyabetli çocuk ve adölesanların tıbbi beslenme tedavisi, optimal glisemik kontrol ile birlikte büyüme-gelişmenin devamını sağlamayı ve diyabetliyi akut, kronik komplikasyonlardan korumayı amaçlar. T1D’li çocuk ve adölesanlara beslenme hakkında verilen öneriler tamamen sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde oluşturulur ve temel amacı çocuğun büyüme/gelişmesinin devamını sağlamaktır. Diyabetli çocuk ve adölesanların beslenme tedavisinde ve eğitiminde karşılaşılan zorluklar genelde yaşla ilişkilidir ve farklı yaş gruplarının beslenme ve gelişim ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Bu nedenle, beslenme tedavisi yapılırken farklı yaş gruplarının belirleyici özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu makalede, okul öncesi dönem ve adölesan dönemdeki diyabetli bireylerin beslenme ile ilişkili sorunları ve diyabetli gençlerin erişkin kliniğine devri üzerinde durulacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Atik Altınok Y. Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanların Beslenme Sorunlarına Yaklaşım ve Yetişkin Kliniğe Devri. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2019 [a.yer 03 Mart 2024];47:52-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1315

Sayı

Bölüm

Derleme