Diyabetli Bireyler için Makro Besin Ögeleri Dağılım Oranları Ne Olmalı?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1313

Anahtar Kelimeler:

Tıbbi beslenme tedavisi, makro besin öğeleri, düşük karbonhidratlı diyet, yüksek proteinli diyet

Özet

Tıbbi beslenme tedavisi, diyabet yönetiminin temel bileşenlerindendir. Kan glukozunu, kan yağlarını, kan basıncını hedef aralıkta tutmaya yardımcı olur, sağlıklı vücut ağırlığının sürdürülmesini sağlar, diyabete bağlı gelişebilecek akut ve kronik komplikasyon riskini azaltır. Uzun yıllardır diyabet tedavisi için ideal olan makro besin ögeleri oranları sorgulanmakta olup yapılan çalışmalar pek çok farklı beslenme müdahalesinin tedavide etkili olabileceğini göstermektedir. Ancak, bireyler eski beslenme alışkanlıklarına dönme eğiliminde olduklarından, uzun süreli, uygulanabilir bir beslenme modeli oluşturabilmek için, makro besin ögeleri oranına odaklanmaktan vazgeçilmelidir. Tedavi hedefleri bireye özgü değerlendirilmelidir. Diyabetlinin tercihlerine uygun, sürdürebileceği bir tıbbi beslenme tedavi planı oluşturulmalı, kanıta dayalı sınırlandırmalar yapılmalı, fakat yeme zevkinden mahrum edilmemelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yolaçan İşeri C. Diyabetli Bireyler için Makro Besin Ögeleri Dağılım Oranları Ne Olmalı?. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2019 [a.yer 20 Mart 2023];47:36-43. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1313

Sayı

Bölüm

Derleme