Beslenme Tedavisinin Glisemik Kontrol, Vücut Ağırlığı Yönetimi ve Kardiyovasküler Hastalık Risk Profiline Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1312

Anahtar Kelimeler:

Diyabette beslenme tedavisi, glisemik kontrol, vücut ağırlık yönetimi, kardiyovasküler hastalık risk profili

Özet

Diyabet, küresel olarak artan bir prevalansta yaygın görülen kronik bir hastalıktır. Tıbbi beslenme tedavisi diyabetin yönetiminde tamamlayıcı bir role sahiptir ve tanı sonrasında uygun beslenme tedavisi ile izlenen bireylerde metabolik kontrolün sağlanmasına katkı sağlamaktadır. Diyabetli bireylerde vücut ağırlığındaki %5-10’luk kaybın glisemik ve metabolik kontrolün iyileştirilmesi için gerçekçi bir hedef olduğu belirtilmektedir. Beslenme önerileri, glisemik kontrolün ve diğer metabolik sonuçların iyileştirilmesi üzerinde olumlu bir etki sağlamaktadır. Ayrıca klinik çalışmalar, beslenme tedavisinin, diyabetin önlenmesinde de etkinliği olduğunu kanıtlarla göstermektedir. Bu derleme yazının amacı, beslenme tedavisinin ve farklı diyet yaklaşımlarının glisemik kontrol, vücut ağırlık yönetimi ve kardiyovasküler hastalık risk profili üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Açıkgöz A. Beslenme Tedavisinin Glisemik Kontrol, Vücut Ağırlığı Yönetimi ve Kardiyovasküler Hastalık Risk Profiline Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2019 [a.yer 20 Mart 2023];47:29-35. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1312

Sayı

Bölüm

Derleme