Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisinin Uygulanması ve Diyetisyenin Sorumlulukları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1310

Anahtar Kelimeler:

Diyabet, tıbbi beslenme tedavisi, beslenme bakım süreci, diyetisyen, metabolik kontrol

Özet

Diyabet, endişe verici düzeye ulaşmış önemli bir sağlık sorunudur. Tıbbi beslenme tedavisi (TBT) diyabet yönetiminin önemli bir bileşenidir. Rehberler, TBT’nin diyabet ve beslenme konusunda deneyimli bir diyetisyenden sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. TBT, enerji hesaplamasına ve makro besin ögelerinin dağılımına odaklı olarak hazırlanmış veya önceden basılmış bir diyet listesi değildir. Besin tüketimi ve beslenme davranışının değerlendirilmesine dayalı olarak beslenme önerilerinin belirlenmesi diyetisyenin sorumluluğudur. Tedavinin sonuçları tanımlanmalı ve beslenme müdahalelerinin etkinliği sürekli olarak değerlendirilmelidir. Diyetisyenlerden sağlanan TBT’nin metabolik kontrol üzerinde önemli derecede etkin olduğu bilinmektedir. Bu derlemede güncel bilimsel verilere dayalı olarak TBT uygulama aşamaları ve bu süreçte diyetisyenin sorumlulukları ele alınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Özer E. Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisinin Uygulanması ve Diyetisyenin Sorumlulukları. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2019 [a.yer 03 Mart 2024];47:5-14. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1310

Sayı

Bölüm

Derleme