Aralıklı Açlık Diyetleri ve Düşük Karbonhidratlı Diyetlerin Obezite Tedavisindeki Etkisi

Anahtar Kelimeler: Aralıklı açlık diyetleri, düşük karbonhidratlı diyetler, obezite

Öz

Obezite, prevalansı giderek artan küresel bir sağlık sorunudur. Fazla kilolu ve obez bireyleri tedavi etmek için yeni diyet stratejileri oluşturulmuştur ve bu diyet stratejileri popüler ve yaygın hale gelmiştir. Bu diyetler arasında “aralıklı açlık diyetleri” ve “düşük karbonhidratlı diyetler (DKD)” bulunmaktadır. Birçok aralıklı açlık diyeti varyasyonu açlık döngülerinin uzunluğu ve sıklığı bakımından farklılık gösterir. Alternatif gün açlık diyetleri (dönüşümlü açlık), zaman kısıtlı beslenme, dini oruç olarak sınıflandırılabilir. Düşük karbonhidratlı diyetlerin ortak bir tanımı bulunmamaktadır. Bazı DKD’lerde enerji alımına bağlı, bazılarında ise enerji alımından bağımsız olarak karbonhidrat alım miktarı kısıtlanmaktadır. Alternatif gün açlık diyetlerinin ve zaman sınırlı beslenmenin vücut ağırlığı kaybında olumlu etkileri olduğu öne sürülmektedir, ancak, açlık süresinin uzaması diyete uyumu azaltabilir. Ramazan orucunda ise genellikle bir aylık süreçte kaybedilen vücut ağırlığı geri kazanılmaktadır. Düşük karbonhidratlı diyetlerin vücut ağırlığı kaybı üzerine olumlu etkileri olsa da düşük yağlı diyetlerin etkileri konusunda çelişkili veriler bulunmaktadır. Her iki beslenme modeli de obezitede vücut ağırlık kontrolü için uygulanabilecek yaklaşımlar olabilir; ancak uzun dönemli etkilerinin ortaya konulması için uzun süreli takip çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-09-02
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Aydoğdu GS, Akbulut G. Aralıklı Açlık Diyetleri ve Düşük Karbonhidratlı Diyetlerin Obezite Tedavisindeki Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 02 Eylül 2020 [a.yer 26 Şubat 2021];48(1):98-106. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1302
Makale Türü
Derleme