Obezitede Güncel Yaklaşımlar: Kahverengi Yağ Dokusu Transplantasyonu ve Vagal Sinir Blokajı

Anahtar Kelimeler: Adipoz doku, obezite, kahverengi yağ dokusu transplantasyonu, vagal sinir blokajı

Öz

Obezite, vücutta anormal miktarda yağ birikimi ile karakterize, kronik bir hastalıktır. Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada obezite prevalansı giderek artmaktadır. Bu artışla birlikte obezite ile ilişkili komorbidite riskinin azaltılması için yeni tedavi seçeneklerine duyulan ihtiyaçlar da önem kazanmaktadır. Kahverengi yağ dokusu transplantasyonu ve vagal sinir blokajı bu yaklaşımlardan bazılarıdır. Ratlar üzerinde yapılmış mevcut çalışmalarla, kahverengi yağ dokusu transplantasyonunun obezite ve diyabet üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtilmektedir. Bariatrik cerrahiye alternatif bir tedavi yöntemi sağlamak amacıyla geliştirilen vagal sinir blokajının ise vücut ağırlık kaybı, kan basıncı, kan lipitleri ve glisemik kontrol gibi parametreler üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu derleme kahverengi yağ dokusu transplantasyonu ve vagal sinir blokajının obezite üzerine etkilerini incelemek amacıyla yazılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-09-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Açar Y, Akbulut G. Obezitede Güncel Yaklaşımlar: Kahverengi Yağ Dokusu Transplantasyonu ve Vagal Sinir Blokajı. Bes Diy Der [Internet]. 15 Eylül 2020 [a.yer 03 Aralık 2020];48(2):93-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1301
Makale Türü
Derleme