Yaşam Tarzı Müdahalelerinin Gestasyonel Vücut Ağırlığı Kazanımı ve Gebelik Komplikasyonları Üzerine Etkisi

Anahtar Kelimeler: Obezite, gebelik, gestasyonel vücut ağırlığı kazanımı, yaşam tarzı müdahaleleri, beslenme danışmanlığı

Öz

Dünya’da, özellikle de doğurganlık çağındaki kadınlar arasında, obezite prevalansı artmaktadır. Gebelik öncesi fazla kilolu veya obez olan kadınlar sıklıkla Amerika Tıp Enstitüsü’nün gebeler için önerdiği vücut ağırlığı kazanımlarının üzerinde ağırlık kazanımı yaşamaktadırlar. Önerilerin üzerinde vücut ağırlığı kazanan gebeler gestasyonel diyabet, preeklampsi, eklampsi, hipertansiyon, tromboembolizm, obstetrik anestezi, sezaryen doğum, postpartum hemoraji, yara enfeksiyonları, emzirme başlangıcının gecikmesi, emzirme süresinin kısalması, postpartum vücut ağırlığı retansiyonu ve obezite gibi komplikasyonlarla karşı karşıya kalmaktadır. Aşırı gestasyonel vücut ağırlığı kazanımı yaşayan gebelerin bebekleri ise prematüre, ölü doğum, konjenital anomali, gestasyonel yaşına göre büyük bebek, makrozomi, omuz distosisi, neonatal hipoglisemi ve çocukluk çağında obezite açısından yüksek risk taşımaktadır. Literatürde diyet ve fiziksel aktiviteyi içeren yaşam tarzı müdahalelerin gestasyonel vücut ağırlığı kazanımını azalttığı ve gebelik komplikasyonları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Sağlık bakım sistemlerinden düzenli olarak yararlanan gebeler, bebeklerinin sağlığı açısından yaşam tarzı değişikliklerine de daha olumlu yaklaştıkları için bu süreç yaşam tarzı ile ilgili müdahaleler için önemli bir dönemdir. Bu derlemede, gebelik döneminde yapılacak olan yaşam tarzı müdahalelerinin gestasyonel vücut ağırlığı kazanımı ve gebelik komplikasyonları üzerine etkisinin literatüre dayalı olarak tartışılması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-09-22
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Karaağaç Y, Yardımcı H. Yaşam Tarzı Müdahalelerinin Gestasyonel Vücut Ağırlığı Kazanımı ve Gebelik Komplikasyonları Üzerine Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 22 Eylül 2020 [a.yer 01 Mart 2021];48(1):107-14. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1294
Makale Türü
Derleme