Yeni Bir Yaklaşım Olan Aralıklı Açlık Yöntemleri ve Sağlık Üzerine Etkileri

Anahtar Kelimeler: Aralıklı açlık, vücut ağırlığı denetimi, inflamasyon, kanser, yaşlanma

Öz

Son yıllarda popüler olan aralıklı açlık yöntemleri, prevalansı tüm dünyada ve Türkiye’de giderek artan obezitenin tedavisi ve sağlık üzerinde yarattığı düşünülen olumlu etkilerinden dolayı, dikkat çeken konular arasında yer almaktadır. Literatür verileri, alternatif gün açlık, modifiye açlık, zaman kısıtlı beslenme gibi farklı birkaç varyantı olan aralıklı açlık yöntemlerinin, vücut ağırlığı denetimi, bazı metabolik belirteçler, inflamasyon, kanser gibi bazı hastalıklar ve yaşlanma üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Bahsedilen bu olumlu etkiler, uygulanan yönteme göre farklılık gösterebilmektedir. Bu derleme yazıda, aralıklı açlık yöntemlerinin varyasyonlarından ve uygulanış biçimlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca, bu beslenme yaklaşımlarının, sağlık üzerindeki oluşturduğu olası metabolik etkilerin ve bu etkilerin mekanizmalarının tartışılması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-12-24
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yıldırım A, Erge S. Yeni Bir Yaklaşım Olan Aralıklı Açlık Yöntemleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 24 Aralık 2020 [a.yer 20 Nisan 2021];48(3):102-10. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1291
Makale Türü
Derleme