Organik Çay İnfüzyonlarının Toplam Antioksidan ve Oksidan Kapasitelerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1289

Anahtar Kelimeler:

Organik çay, antioksidan kapasite, oksidan kapasite, OSI

Özet

Amaç: Bu çalışma, demlenmiş organik çay örneklerinin (infüzyonlarının) toplam antioksidan (TAS) ve toplam oksidan kapasitelerinin (TOS) değerlendirilmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Tüketime hazır poşetli (sallama) veya dökme olarak satılan organik (O) ve organik olmayan (K) çay çeşitleri marketlerden temin edilmiştir. Çay infüzyonları; i)paket üzerinde yazan demleme tarifine uygun şekilde ve ii)koşullar (konsantrasyon, süre vb.) sabit tutularak iki farklı şekilde demlenerek hazırlanmıştır. TAS (mmol/L) ve TOS (μmol/L) ölçümleri yapılmış ve oksidatif stres indeksleri (OSI) hesaplanmıştır.

Bulgular: Tarifelerine göre hazırlanmış çay çeşitlerinin TAS değerleri (mmol/L) değerlendirildiğinde; adaçayı (O: 2.92±0.05 ve 1.86±0.02, p<0.05), kuşburnu (O:2.91±0.03 ve K:2.81±0.01, p<0.05), nane-limon (O:2.77±0.01, K:2.33±0.58, p<0.05) ve papatya (O:0.81±0.01, K:0.71±0.02, p<0.05) çaylarının organik olan ve olmayan çeşitlerinin TAS değerleri istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (p<0.05). Adaçayı (O:2.124, K:3.295), sade siyah poşet çay (O:1.975, K:2.368), zencefil-limon (O:1.444, K:1.833), dökme siyah çay (O:1.407, K:2.492) ve yeşil çayın (2 g/2 mL) (O:1.182, K:2.937) organik çeşitlerinin organik olmayan çeşitlerine kıyasla OSI değerleri daha düşüktür (p<0.05). Aynı koşullarda demlenen organik çay çeşitlerinin TAS değerleri (mmol/L) karşılaştırıldığında ise; organik adaçayının TAS değeri (3.24±0.01) en yüksek iken organik zencefil-limon (0.99±0.04) ile papatya çayının (1.01±0.01) TAS değerinin daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). En yüksek OSI değerine sahip organik çay çeşidinin ise papatya çayı (3.435) olduğu bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Bazı organik çayların organik olmayan çeşitlerine kıyasla antioksidan kapasitesinin yanı sıra oksidan kapasitesinin de yüksek olduğu belirlenmiştir. Çayların antioksidan/oksidan kapasitesinin; bitki çeşidine, doza ve demleme yöntemine göre değişebildiği ve bu nedenle tüm organik çay çeşitlerinin organik olmayanlara kıyasla daha sağlıklı olduğu genellemesinin yapılamayacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-03

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ağagündüz D. Organik Çay İnfüzyonlarının Toplam Antioksidan ve Oksidan Kapasitelerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 03 Mart 2020 [a.yer 10 Aralık 2023];48(2):5-14. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1289

Sayı

Bölüm

Araştırma