Polikistik Over Sendromu Tedavisinde İnositol Desteği

  • Kübra Işgın Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: İnositol, polikistik over sendromu, myo-inositol, D-chiro inositol

Öz

İnositol, karbonhidrat familyasına ait bir vitaminoiddir. Biyolojik yönden aktif olan formu Myo-inositol (MI), daha az aktif olan bir diğer stereoizomeri ise MI’nın epimerizasyonu sonucu oluşan D-Chiro inositol (DCI)’dür. MI, tiroid stimüle edici hormon (TSH), folikül stimüle edici hormon (FSH) ve insülin gibi hormonları düzenleyen ikincil mesajcı inositol trifosfatın öncüsüdür. Polikistik over sendromu (PKOS) ise doğurganlık çağındaki bireylerde sıklıkla rastlanmakta olup insülin direnci, hiperandrojenemi ve ovulasyondaki değişikliklerle ilişkilidir. İnositolün insülin direnci üzerine olumlu etkilerinden dolayı PKOS tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Sadece MI uygulanan PKOS’lu bireylerde oosit kalitesinde düzelme gözlenirken, MI ve DCI uygulanan bireylerde ise insülin duyarlılığının geliştiği saptanmıştır. DCI, glukoz alımı ve glikojen sentezini düzenleyen ikincil mesajcıları sağlarken, MI, FSH ve glukoz alımı için ikincil mesajcıları üretir. PKOS tedavisinde inositolün iki izomerinin en uygun dozu, MI/DCI oranı 40:1 olarak belirlenmiştir. Bu derleme makalede PKOS tedavisinde inositol desteğinin olumlu etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Işgın K, Ayaz A. Polikistik Over Sendromu Tedavisinde İnositol Desteği. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2015 [a.yer 06 Mart 2021];43(1):71-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/128
Makale Türü
Derleme