Sürdürülebilir Beslenme ve Beslenme Örüntüsü: Bitkisel Kaynaklı Beslenme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1268

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilir beslenme, bitkisel kaynaklı beslenme, diyetisyen

Özet

Sürdürülebilir beslenme yeni bir kavram olmamasına karşın, dünya nüfusunda artış projeksiyonları ve iklim değişikliği konularına artan ilgi sonucunda günümüzde daha fazla dikkat çeker duruma gelmiştir. Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sürdürülebilir sağlıklı diyeti “Sürdürülebilir diyetler çevresel etkisi düşük olan, besin ve beslenme güvencesini ve günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı yaşamı destekleyen diyetlerdir” diye tanımlamaktadır. Sürdürülebilir diyetler insan ve doğal kaynakları optimize ederken; biyoçeşitliliğe ve ekosisteme saygılı ve koruyucu, kültürel olarak kabul gören, erişilebilir, ekonomik olarak uygun ve karşılanabilir, beslenme açısından yeterli, güvenilir ve sağlıklı diyetlerdir. Besin üretimi ve tüketimi çevresel bozulmanın temel etmenleri arasındadır. Günümüzde küresel besin sisteminin sürdürülebilir olmadığı dikkati çekmektedir. Küresel olarak üretilen besinlerin üçte biri israf edilmekte veya kayba uğramaktadır. Optimal ve sürdürülebilir sağlık yaşam döngüsü sürecinde sürdürülebilir beslenme örüntüsü ile olasıdır. Bunun da bitkisel kaynaklı beslenme ile olasılığı rapor edilmektedir. Diyetisyenlerin mesleki eğitim ve öğretim programında sürdürülebilir beslenme, sürdürülebilir sağlık ve sürdürülebilir çevre yaklaşımları yer almalı, diyetisyenler varlıklarını görünür kılmalı, becerilerini pekiştirmeli ve sürdürülebilirlik okuryazarı ve savunucusu olmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-09-29

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Gülden Pekcan A. Sürdürülebilir Beslenme ve Beslenme Örüntüsü: Bitkisel Kaynaklı Beslenme. Bes Diy Derg [Internet]. 29 Eylül 2019 [a.yer 17 Haziran 2024];47(2):1-10. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1268

Sayı

Bölüm

Editörden