Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler mi?

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı kronik hastalıkları, bağırsak mikrobiyotası, tıbbi beslenme tedavisi

Öz

Sağlıklı bağırsak mikrobiyotası patojenlerden korunma ve immün yanıtların olgunlaşması dahil olmak üzere pek çok açıdan konakçıya fayda sağlamaktadır. Ortaya çıkan kanıtlar, bağırsak mikrobiyotasının alerjik hastalıklar, çölyak, tip 1 diyabet ve obezite gibi erişkinlikte de devam edebilen çocukluk çağı hastalıklarının gelişimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Beslenme, bağırsak mikrobiyota çeşitliliğini ve işlevselliğini etkileyen ana çevresel faktör olarak kabul edilmektedir. Diyetin kısa sürede bağırsak mikrobiyotasında önemli değişikliklere yol açabileceği gösterilmiştir. Bu doğrultuda çocukluk çağı kronik hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi uygulamalarının da bağırsak mikrobiyota bileşimini etkileyeceği düşünülmektedir. Beslenme tedavileri ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişkiyi ve etkileşimleri anlamak, hastalıkların yönetimi için kritik öneme sahiptir. Bu derlemede, çocukluk çağındaki bazı kronik hastalıklarda uygulanan tıbbi beslenme tedavilerinin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkileri incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Mercan S, Gökmen Özel H. Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler mi?. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 2019 [a.yer 18 Eylül 2020];47(3):67-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1243
Makale Türü
Derleme