Diyetle Mikro Besin Ögesi Alımlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1235

Anahtar Kelimeler:

Beslenme, besin tüketim araştırmaları, mikro besin ögeleri, diyet

Özet

Besin tüketim araştırmalarının sonuçları, tüketicilerin besin tüketim eğilimlerini belirleyebilmek, risk değerlendirmesi yapabilmek, sağlık politikaları uygulayabilmek ve tüketicilerin zararlı maddelere maruziyet düzeylerini saptayabilmek için önemli verilerdir. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak mikro besin ögeleri birçok metabolik olayda yer aldıkları ve vücudun normal işleyişini sürdürülebilmesi için gerekli iken bireysel olarak günlük mikro besin ögesi alımlarının değerlendirilmesinde güçlükler bulunmaktadır. Diyet ile mikro besin ögesi alımlarının değerlendirilmesinde birçok yöntem kullanılmasına rağmen epidemiyolojik çalışmalar için güvenilir ve geçerli evrensel bir yöntem bulunmamaktadır. Diyetle mikro besin ögesi alımlarının değerlendirilmesinde temelde referans olarak miktarlı beslenme günlükleri yöntemi kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin kullanımının zor olması ve büyük popülasyonlara uygulama güçlükleri nedeniyle daha pratik yöntemler için geçerlilik/güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu noktada besin tüketim sıklığının özellikle büyük gruplarda kullanılabilir olduğu görülmektedir. Ancak doğru sonuçlar alabilmek için besin tüketim sıklığı sorgulanırken saptanmak istenen besin ögesine göre besin yelpazesinin geliştirilmesi önemli olmaktadır. Sonuç olarak besin tüketim araştırmasında saptanmak istenen besin ögesinin hangi yöntem ile daha doğru sonuç vereceği ve araştırma yapılacak popülasyonun iyi tanımlanabilmesi, sonuçların doğruluğu açısından önemli olmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Uluğ E, Rakıcıoğlu N. Diyetle Mikro Besin Ögesi Alımlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Aralık 2019 [a.yer 11 Ağustos 2022];47(3):85-93. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1235

Sayı

Bölüm

Derleme