Kırmızıbiber Tüketiminin Akut İştaha Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1233

Anahtar Kelimeler:

Kırmızıbiber, iştah, tokluk

Özet

Amaç: Bu çalışma, farklı miktarlarda kırmızıbiber tüketiminin iştah üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Tek kör, randomize, çapraz geçişli planlanan çalışmaya, 18-50 yaş arası (27.4±10.1 yıl) 12 sağlıklı erkek birey katılmıştır. Çalışmada; aralarında bir haftalık arınma periyodu olan üç ziyaret gerçekleştirilerek, her ziyarette randomize olarak farklı dozda [kontrol (0 g), 1 g veya 10 g] kırmızıbiber içeren öğle öğünü verilmiştir. Öğün tüketiminden hemen önceki ve öğünden sonraki (t= 0, 15, 30, 45, 60, 75 ve 90 dakika) iştah parametreleri vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: VAS ile elde edilen skorların zamana göre değişim grafiklerinin eğri altında kalan alan (AUC) değerlerinde kontrole kıyasla, yalnızca yüksek doz (10 g) kırmızıbiber tüketimiyle tokluk skorları artarken (p=0.004), prospektif besin tüketim isteği skorları azalmıştır (p=0.003). Bireyler, alışkın oldukları dozda (1 g) kırmızıbiber tükettiğinde iştah üzerine istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik olmamıştır (p>0.05). Kırmızıbiber tüketim miktarları ile yağlı, tuzlu, şekerli veya ekşi besin tüketme isteği açısından fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Yüksek doz kırmızıbiber tüketiminin iştahı azaltabileceği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Tunçil E, Dönmez G, Fisunoğlu M. Kırmızıbiber Tüketiminin Akut İştaha Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 29 Aralık 2019 [a.yer 17 Haziran 2024];47(3):46-55. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1233

Sayı

Bölüm

Araştırma