Bariatrik Cerrahide Beslenme Yönetimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1225

Anahtar Kelimeler:

Obezite, bariatrik cerrahi, perioperatif beslenme

Özet

Obezite vücutta sağlığı bozabilecek derecede anormal ve aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Kronik ve kompleks bir hastalık olan obezitenin prevalansı Türkiye ve dünya genelinde giderek artmaktadır. Obezitenin çevresel, genetik, hormonal, metabolik veya farmakolojik pek çok nedeni bulunmaktadır. Obezitenin tedavisi medikal ve cerrahi tedavi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Medikal tedavi fiziksel aktivite eşliğinde, yaşam biçimi değişiklikleri hedefleyen sürdürülebilir diyet tedavilerini ve farmakolojik tedavileri içermektedir. Medikal tedavinin sonuç vermediği durumlarda bariatrik cerrahiye başvurulmaktadır. Bariatrik cerrahinin, malabsorbtif, restriktif veya kombine yöntemleri mevcuttur. Operasyonların başarısına postoperatif dönemde hastaların fazla olan vücut ağırlığındaki kayıp oranına bakılarak karar verilmektedir. Bariatrik cerrahinin mortalite oranı yaklaşık %1 olarak bildirilmektedir. Preoperatif dönemde genel bir uygulama olarak komplikasyon riskini en aza indirmek amacıyla vücut ağırlığı kaybı sağlanmaya çalışılmaktadır. Postoperatif dönemde ise hastalara ilk günden birkaç aya kadar yoğunluğu giderek artan diyetler uygulanmaktadır. Cerrahi sonrası kısa dönem komplikasyonları arasında bulantı, kusma, dehidratasyon, diyare, konstipasyon, besin intoleransı ve dumping senromu bulunmaktadır. Uzun dönem komplikasyonları olarak ise mikro ve makro besin ögesi yetersizlikleri gösterilmektedir. Perioperatif dönemde komplikasyon risklerinin önüne geçmek ve operasyon başarısını en üst seviyede tutmak için diyetisyenler tarafından hastaya uygun tıbbi beslenme tedavisinin planlanması ve hastaların beslenme takibinin dikkatle yapılması son derece önemlidir. Bu çalışmada bariatrik cerrahi sürecindeki beslenme ilkeleri hakkında literatür bilgisi derlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Güngör Şeyda. Bariatrik Cerrahide Beslenme Yönetimi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Aralık 2019 [a.yer 11 Ağustos 2022];47(3):76-84. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1225

Sayı

Bölüm

Derleme