Yetişkinlerde Tuz Eşiği, Antropometrik Ölçümler ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin Saptanması

Yazarlar

  • Aslıhan Demir Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Didem Gençal Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Kübra Eşen Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Neşe Gülsatan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Duygu Döner Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Berna Arslan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Elif İnan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Derya Dikmen Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Tuz eşiği, kardiyovasküler hastalıklar, kan basıncı, boyun çevresi

Özet

Amaç: Bu araştırma, yetişkinlerde günlük tuz tüketim miktarları, tuz eşiği, antropometrik ölçümler ve kan basıncı arasında bir ilişki olup olmadığını saptamak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde 90 kişilik grup ile Şubat 2015 tarihinde yürütülen bu çalışma kapsamında katılımcılara bir anket uygulanmış, besin tüketim sıklığı ve 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı formları doldurulmuş, kan basıncı ölçümleri yapılmış ve tuz eşikleri saptanmıştır. Tuz eşiği ölçümünde 9 farklı derişimde çözelti kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %52.2’sinin normal tuz eşiğine, %47.8’inin ise yüksek tuz eşiğine sahip olduğu saptanmıştır. Bireylerin tuz eşiği değerleri ve boyun çevresi ölçümleri ile boyun çevresi ve kan basıncı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Boyun çevresi değerleri arttıkça tuz eşiği ve kan basıncı değerleri artmaktadır (p<0.05). Katılımcıların tuz eşiği ve kan basıncı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Erkeklerde bel çevresi, diastolik kan basıncı ve beden kütle indeksi değerleri ile tuz eşiği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki varken (p<0.05) kadınlarda bu değerler arasında bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Yetişkinlerde tuz tüketiminin artması tuz eşiğinin artmasına yol açarak kan basıncını etkilemekte ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Demir A, Gençal D, Eşen K, Gülsatan N, Döner D, Arslan B, İnan E, Dikmen D. Yetişkinlerde Tuz Eşiği, Antropometrik Ölçümler ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin Saptanması. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Nisan 2015 [a.yer 26 Eylül 2023];43(1):27-34. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/122

Sayı

Bölüm

Araştırma