Ambalajlı Ürünlerin Paket Üzerinde ve İnternet Ortamında Verilen Besin Ögesi Bilgilerinin Tutarlılığı: Çikolata Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1211

Anahtar Kelimeler:

Çikolata, gıda ambalajı, besin ögesi, içindekiler, internet sayfa

Özet

Amaç: Bu çalışma ile süpermarketlerde satılan, bazı çikolata ve çikolatalı ürünlerin ürün ambalajında ve ürünün web sayfalarında verilen besin ögeleri ve içerik bilgilerinin incelenerek aynı ürünün ambalaj ve internet ortamda verilen besin ögesi ve içerik bilgilerinin tutarlılığını değerlendirilmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ankara Çankaya ilçesinde bulunan üç farklı süper markette satılan 88 çikolatalı ürünün, web sayfasında bilgisi bulunan 49’unun ambalaj ve ürün web sayfalarında verilen 100 gramlardaki toplam ve doymuş yağ, şeker, karbonhidrat, protein, tuz, enerji, lif ve içindekiler bilgileri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çikolatalı ürünlerin %75.5’inin paketinde %44.8’inin web sayfasında besin ögesi içeriği bilgisi ve %93.8’inin paketinde, % 28.5’inin web sayfasında ise içindekiler bilgisinin bulunduğu belirlenmiştir. Ürünlerin 100 gramında ortalama 31.8±3.76 g toplam yağ ve 542.7±27.40 kkal enerji bulunmaktadır. Çikolatalı ürünlerin paketlerinde ve web sayfalarında verilen besin içerik bilgilerinin (tam hidrojenize bitkisel yağ asidi, bitkisel yağ, kakao kitlesi, mısır nişastası, sodyum amonyak karbonat, peynir altı suyu tozu) içerikleri farklıdır ve istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).

Sonuç: İncelenen çikolatalı ürünlerin ambalaj ve web sayfalarında verilen enerji ve besin ögeleri bilgileri Spearman korelasyonla incelendiğinde korelasyon katsayısı R=1 olan ürün saptanmamıştır. Etiketleme yönetmeliğine göre tüm ambalajlı gıdalarda besin içeriği belirtilmeli, ürünlerin ambalaj ve dijital ortamda bilgileri tutarlı olmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Bağcı Bosi AT, Devran Muharremoğlu Z, Alili N, Cengu R, El Dandachli A, Selvi H, Sarıcaoğlu T. Ambalajlı Ürünlerin Paket Üzerinde ve İnternet Ortamında Verilen Besin Ögesi Bilgilerinin Tutarlılığı: Çikolata Örneği. Bes Diy Derg [Internet]. 26 Aralık 2019 [a.yer 11 Ağustos 2022];47(3):25-33. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1211

Sayı

Bölüm

Araştırma