Maternal Folik Asit Suplemantasyonunun Rat Yavrularında Doğum Ağırlığı ve Obezite Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Gebelik, folik asit, doğum ağırlığı, obezite

Öz

Amaç: Bu çalışmada gebelik boyunca farklı miktarlarda folik aside (FA) maruz bırakılan rat yavrularının doğum ağırlığı ile obezite gelişimi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Wistar türü dişi ratların (n=18) gebe kalmaları sağlanmış ve randomize şekilde üç gruba ayrılmıştır. Gebelik döneminde her gruba FA içerikleri farklı üç ayrı beslenme protokolü (Kontrol grubu [KG]: 2 mg/kg folik asit, Deney 1 grubu [D1]: 5 mg/kg folik asit, Deney 2 grubu [D2]: 40 mg/kg folik asit) uygulanmıştır. Kontrol ve deney grubu yavruların doğum ağırlığına bakılmıştır. Laktasyon dönemi sonrasında her gruptan 12 yavru (6 dişi ve 6 erkek) olmak üzere toplamda 36 yavrunun haftalık vücut ağırlığı takibi yapılmıştır. Yedi ve on ikinci haftaların sonunda yavruların obezite durumu (Lee indeksi) değerlendirilmiştir. Çalışmaya toplamda 18 anne ve 36 yavru olmak üzere 54 rat dahil edilmiştir.

Bulgular: En yüksek ortalama doğum ağırlığının, D2 grubundaki ratlardan doğan yavrularda olduğu belirlenmiştir (KG: 5.6±0.1 g; D1: 5.8±0.5 g; D2: 5.9±0.2 g; p<0.05). D2 grubu erkek (174.4±5.6 g) ve dişi (138.3±7.7 g) yavruların yedinci haftanın sonundaki vücut ağırlıklarının, KG (erkek: 151.6±10.6 g; dişi: 124.6±3.9 g) ve D1 grubundaki (erkek: 163.3±25.3 g; dişi: 130.8±13.0 g) yavrulardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). On ikinci hafta sonundaki erkek ve dişi yavruların ortalama vücut ağırlıkları ve vücut ağırlığı artışları benzer bulunmuştur (p>0.05). Yüksek miktarda folik aside maruz kalan annelerin yavrularının yedi haftalık iken vücut ağırlıkları normal aralıkta olmasına rağmen, on ikinci haftanın sonunda dişi yavruların tamamının, erkek yavruların ise üçte birinin obez olduğu (%33.3) belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma, maternal FA suplemantasyon miktarının yavru ratlarda vücut ağırlığı artışıyla ilişkili bir risk faktörü olabileceğini ve yavrularda obeziteye yatkınlığa neden olabileceğini düşündürmüştür. Gebelerde FA suplemantasyonu uygulamasında doza dikkat edilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-08-29
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Karaçil Ermumcu M Şeyda, Acar Tek N. Maternal Folik Asit Suplemantasyonunun Rat Yavrularında Doğum Ağırlığı ve Obezite Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 29 Ağustos 2019 [a.yer 27 Ekim 2021];47(2):61-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1210
Makale Türü
Araştırma