Yaşlılarda Kardiyovasküler Hastalıklar ve Beslenme Etmenleri

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, kardiyovasküler hastalıklar, beslenme

Öz

Günümüzde yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak, yaşlı nüfusunda artış gözlenmektedir. 2030 yılında dünya nüfusunun yaklaşık beşte birinin 65 yaş üzerinde olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, ilerleyen yaşla beraber kardiyovasküler hastalık mortalitesi ve morbiditesindeki artış, yaşlılıkta sağlığın korunmasını ve sürdürülmesini olumsuz etkileyebilmektedir. Ülkemizde kardiyovasküler hastalık prevalansı yaşla beraber artmaktadır. Bu nedenle kardiyovasküler hastalıkların değiştirilebilir risk etmeni olan beslenmenin, yaşlının sağlığını olumlu yönde etkileyerek sağlığının sürdürülmesini destekleyecek ve özellikle kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyacak yönde düzenlenmesi, yaşlı bireyin yaşam kalitesinin ve süresinin artışı için elzemdir. Bu derleme makalede, sağlık profesyonelleri için güncel bilgilerin ışığında yaşlı bireylerde beslenmenin, kardiyovasküler hastalıklardaki önemi ve uygulanabilecek beslenme stratejilerinin vurgulanması amaçlanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çiftçi S, Rakıcıoğlu N. Yaşlılarda Kardiyovasküler Hastalıklar ve Beslenme Etmenleri. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2019 [a.yer 24 Ekim 2020];47(1):82-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1204
Makale Türü
Derleme