Tamamlayıcı Beslenme Uygulamalarında Bebeğin Tercihleri ve Bebek Liderliğinde Beslenme Modeli

Anahtar Kelimeler: Bebek liderliğinde beslenme, tamamlayıcı beslenme, boğulma riski, besin ögesi alımı

Öz

Bebek Liderliğinde Beslenme (BLW) 2001-2002 yılında Gill Rapley tarafından normal gelişim gösteren bebekler için geleneksel tamamlayıcı beslenme modeline alternatif olarak geliştirilmiştir. BLW modelinde bebeğe sunulan yiyecekler bebeğin beslenmesiyle ilgilenen kişilere göre değişmektedir. Hangi bakıcılara kimler tarafından nasıl eğitim verileceği ve uygulamaların nasıl gerçekleşeceği konusunda standart bir eğitim ve uygulama kılavuzu bulunmamaktadır. BLW modeli bebeğin aktif katılımı ve tercihleri doğrultusunda ilerlediği için makro ve mikro besin ögesi yetersizlikleri, boğulma riski, besin tercihleri ve kalitesi, açlık tokluk mekanizması üzerindeki etkisi, ailenin tutumlarının bebek üzerine etkisi gibi birçok yönden tartışmaya konu olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından BLW modelini öneren bir açıklama yapılmamıştır. Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği (ESPGHAN) de 2017 yılında yayınlandığı raporda BLW modeli konusunda çıkarımda bulunmak için yeterli kanıtın bulunmadığını belirtmiştir. Bu nedenle bu alanda geniş çaplı kontrollü çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Bu derlemede, son günlerde popüler olan BLW modeli güncel literatür ışığında incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Muslu M, Özçelik Ersü D. Tamamlayıcı Beslenme Uygulamalarında Bebeğin Tercihleri ve Bebek Liderliğinde Beslenme Modeli. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2019 [a.yer 24 Ekim 2020];47(1):59-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1201
Makale Türü
Derleme