Endokrin Bozukluğu Olan Hastalarda Bazal Metabolik Hızın Belirlenmesinde İndirekt Kalorimetre ile Diğer Enerji Denklemlerinin Karşılaştırılması

Anahtar Kelimeler: Bazal metabolik hız, indirekt kalorimetre, enerji denklemleri, endokrin hastalıklar

Öz

Amaç: Bu çalışma, endokrin hastalıklara sahip ve ayaktan tıbbi tedavi alan hastaların bazal metabolizma hızı hesaplanmasında kullanılan enerji denklemleri ile indirekt kalorimetre sonuçlarını karşılaştırarak, bu hasta grubunun enerji gereksinmesinin belirlenmesinde en doğru sonucu veren denklemlerin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Çalışma, Aralık 2016-Şubat 2017 ayları arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’ne başvuran, 18-86 yaş arası, indirekt kalorimetre (IC) (COSMED, Fitmate GS) ile bazal enerji harcamaları ölçülen ve çalışmaya katılma konusunda gönüllü olan 150 hasta (%74 kadın, %26 erkek) üzerinde yapılmıştır. Bireylerin kişisel özellikleri ve yaşam tarzları anket formu ile sorgulanmıştır. Antropometrik ölçümleri ve vücut bileşimi analizleri ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Ayrıca bireylerin antropometrik ölçümleri ve vücut bileşimleri enerji denklemlerinde kullanılarak bireylerin bazal metabolik hızları (BMH) 42 ayrı enerji denklemi ile hesaplanmıştır.
Bulgular: İndirekt kalorimetre kullanımının mümkün olmadığı durumlarda endokrin hastası bireylerin BMH’nin belirlenmesinde, tüm bireylerde Harris-Benedict (HB) 1984, erkek bireylerde Lazzer (BC), yetişkin bireylerde Nelson (BC), yaşlı bireylerde HB 1984, HB 1919 ve De Lorenzo, hafif kilolu bireylerde Henry, obez ve morbid obez bireylerde ise Huang ve Japanese (sadeleştirilmiş) denklemlerinin kullanımının en doğru sonuçları vereceği belirlenmiştir. Kadın bireyler ile zayıf ve normal bireylerin BMH’lerinin belirlenmesinde ise IC ile yeterli uyuma sahip hiçbir denklem belirlenememiştir.
Sonuç: Endokrin hastalığa sahip bireylerde IC kullanımının mümkün olmadığı durumlarda BMH’nin belirlenmesinde HB 1984 denkleminin kullanımının en doğru sonuçları vereceği belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tütüncü Özgün, Saka M. Endokrin Bozukluğu Olan Hastalarda Bazal Metabolik Hızın Belirlenmesinde İndirekt Kalorimetre ile Diğer Enerji Denklemlerinin Karşılaştırılması. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2019 [a.yer 22 Eylül 2020];47(1):33-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1198
Makale Türü
Araştırma