Böbrek Hastalıkları ve Protein Metabolizması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2018.BDD.1165

Anahtar Kelimeler:

Böbrek hastalıkları, protein metabolizması, aminoasit, beslenme

Özet

Böbrek, protein metabolizmasında aminoasitlerin ve peptidlerin sentezi, yıkımı, filtrasyonu, geri emilimi ve idrar yoluyla atılması gibi yolaklarda önemli rolleri olduğu bilinen organdır. Fenilalanin-tirozin dönüşümü, arjinin metabolizması ve transmetilasyon gibi birçok işlevi ile aminoasit metabolizmasına katkı sağlayan böbrekler aynı zamanda düşük molekül ağırlıklı plazma proteinleri ve peptidlerin katabolizması için önemli işleve sahiptir. Böbrek hastalıklarında böbreğin işlev bozuklukları ve/veya kayıplarına bağlı olarak gelişen metabolik asidoz, inflamatuvar süreç, hastalığın tıbbi beslenme tedavisindeki protein kısıtlamaları, diyaliz tedavisi gibi birçok etmen protein metabolizmasında değişikliklere yol açmaktadır. Değişen protein metabolizmasıyla birlikte böbrek hastalığı tanısı almış bireyin diyette aldığı protein miktarı ve türü ön plana çıkmaktadır. Diyaliz almayan böbrek yetmezliği hastalarında gerekli olan durumlarda çok düşük proteinli diyetler yerini ılımlı protein kısıtlamasına bırakırken, diyaliz alan hastalarda artan aminoasit kayıpları ve katabolizma nedeniyle diyetteki protein miktarının arttırılması uygun görülmektedir. Bu derlemede böbreklerin protein metabolizmasındaki rolüne ve böbrek hastalıkları sonucu ortaya çıkabilecek metabolik ve nütrisyonel sorunlara odaklanmak amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-07-18

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yıldıran H, Gençer F. Böbrek Hastalıkları ve Protein Metabolizması. Bes Diy Derg [Internet]. 18 Temmuz 2019 [a.yer 20 Mart 2023];46:7-12. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1165

Sayı

Bölüm

Derleme