Mikrodalga Fırınlarda Isıl İşlem Uygulamalarının Besin Değeri ve Sağlık Üzerine Etkileri

  • Duygu Ağagündüz Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Saniye Bilici Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Mikrodalga, pişirme yöntemi, besin güvenliği, sağlık riskleri

Öz

Son yıllarda mikrodalga fırınlar, besinlerin ısıtılması veya pişirilmesi gibi ısıl işlem uygulamalarında pratik kullanımı, donmuş besinlerin çözündürülmesi enerji ve zaman tasarrufu sağlaması gibi nedenler ile tercih edilmektedir. Ancak, yazılı ve görsel basında mikrodalga ile pişirme yönteminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine dair haberler sıkça yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda mikrodalga fırınlarda pişirilen ürünlerde besin güvenliğinin ve besin değeri korunumunun geleneksel yöntemlerde pişirilen ürünlerdekine benzer olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte, özellikle mikrodalga kaçakları sonucunda radyasyona maruziyetin de sağlık riski oluşturabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu derlemede, mikrodalga fırınlarda ısıl işlem uygulamalarının geleneksel yöntemler ile karşılaştırıldığında besin değeri, besin güvenliği ve sağlık üzerine etkileri değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2016-12-26
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ağagündüz D, Bilici S. Mikrodalga Fırınlarda Isıl İşlem Uygulamalarının Besin Değeri ve Sağlık Üzerine Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 26 Aralık 2016 [a.yer 27 Ekim 2021];44(3):289-97. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/111
Makale Türü
Derleme