Diyabetik Gastroparezide Beslenme Tedavisi

  • Sema Çalapkorur Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Habibe Şahin Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
Anahtar Kelimeler: Diyabet, gastroparezi, beslenme tedavisi

Öz

Gecikmiş gastrik boşalma olarak tanımlanan gastroparezi diyabetik hastalarda sıklıkla karşılaşılan bir komplikasyon olarak bilinmektedir. Diyabetteki metabolik değişiklikler sonucunda bozulan gastrik motor işlevi diyabetik gastropareziye neden olarak, hastalarda bulantı/kusma, abdominal ağrı, anoreksiya ve kötü glisemik kontrol gibi çeşitli semptomlara yol açabilir. Bu semptomlar diyet modifikasyonları ve/veya medikal tedavi ile kontrol altına alınabilir. Medikal tedavide prokinetikler, antiemetikler ve ağrı kesiciler kullanılırken, diyet tedavisinde hastanın beslenme durumuna ve üst gastrointestinal sistem (GİS) semptomlarına göre bir beslenme planı oluşturulması gerekmektedir. Bu hastalarda gastrik boşalmayı hızlandırmak için posa ve yağdan fakir bir diyet önerilmeli, sıvı besinler mideyi kolay terk etmesi nedeniyle tercih edilmelidir. Bunun yanında bir öğündeki besinlerin tüketim miktarı azaltılırken, öğün sıklığı arttırılmalıdır. Ağır gastroparezi vakalarında enteral ve/veya parenteral beslenme gerekli olabilir. Hastalara yapılacak doğru beslenme müdahaleleri ile glisemik kontrol sağlanabilir, hastalık semptomları azaltılabilir ve bunlara bağlı olarak hastaların yaşam kalitesi arttırılabilir. Bu derlemede, diyabetin tıbbi beslenme tedavisinde genellikle göz ardı edilen ve çok fazla bilimsel literatüre rastlanmayan diyabetik gastroparezinin beslenme tedavisi irdelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2016-12-23
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çalapkorur S, Şahin H. Diyabetik Gastroparezide Beslenme Tedavisi. Bes Diy Der [Internet]. 23 Aralık 2016 [a.yer 11 Nisan 2021];44(3):257-64. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/107
Makale Türü
Derleme