Diyabetik Gastroparezide Beslenme Tedavisi

Yazarlar

  • Sema Çalapkorur Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Habibe Şahin Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri

Anahtar Kelimeler:

Diyabet, gastroparezi, beslenme tedavisi

Özet

Gecikmiş gastrik boşalma olarak tanımlanan gastroparezi diyabetik hastalarda sıklıkla karşılaşılan bir komplikasyon olarak bilinmektedir. Diyabetteki metabolik değişiklikler sonucunda bozulan gastrik motor işlevi diyabetik gastropareziye neden olarak, hastalarda bulantı/kusma, abdominal ağrı, anoreksiya ve kötü glisemik kontrol gibi çeşitli semptomlara yol açabilir. Bu semptomlar diyet modifikasyonları ve/veya medikal tedavi ile kontrol altına alınabilir. Medikal tedavide prokinetikler, antiemetikler ve ağrı kesiciler kullanılırken, diyet tedavisinde hastanın beslenme durumuna ve üst gastrointestinal sistem (GİS) semptomlarına göre bir beslenme planı oluşturulması gerekmektedir. Bu hastalarda gastrik boşalmayı hızlandırmak için posa ve yağdan fakir bir diyet önerilmeli, sıvı besinler mideyi kolay terk etmesi nedeniyle tercih edilmelidir. Bunun yanında bir öğündeki besinlerin tüketim miktarı azaltılırken, öğün sıklığı arttırılmalıdır. Ağır gastroparezi vakalarında enteral ve/veya parenteral beslenme gerekli olabilir. Hastalara yapılacak doğru beslenme müdahaleleri ile glisemik kontrol sağlanabilir, hastalık semptomları azaltılabilir ve bunlara bağlı olarak hastaların yaşam kalitesi arttırılabilir. Bu derlemede, diyabetin tıbbi beslenme tedavisinde genellikle göz ardı edilen ve çok fazla bilimsel literatüre rastlanmayan diyabetik gastroparezinin beslenme tedavisi irdelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-12-23

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Çalapkorur S, Şahin H. Diyabetik Gastroparezide Beslenme Tedavisi. Bes Diy Derg [Internet]. 23 Aralık 2016 [a.yer 15 Ağustos 2022];44(3):257-64. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/107

Sayı

Bölüm

Derleme