Yetişkinlerde Renal Transplantasyon Öncesi ve Sonrasında Tıbbi Beslenme Tedavisi

  • Büşra Totan Diyet Lab Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi, Ankara
  • Hilal Yıldıran Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Feride Ayyıldız Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Böbrek transplantasyonu, tıbbi beslenme tedavisi, besin ögesi

Öz

Renal transplantasyon, renal işlevleri iyice bozulan ve kronik böbrek yetmezliğinin (KBY) terminal dönemdeki hastalara canlı veya kadavradan alınan böbreğin nakledilmesidir. Renal transplantasyon son dönem böbrek yetmezliğinin (SDBY) en başarılı tedavi yöntemidir. Transplantasyonda en büyük tehdit, vücudun yeni böbreği yabancı bir doku olarak algılayıp, immün sistem aracılığıyla onu yok etmeye çalışması yani rejeksiyondur. Bu durum, donör ve alıcının doku tiplemesi uyumu ve immün sistemi zayıflatan immünosupresif ilaçların kullanımıyla önlenir. Ancak renal transplant alıcılarında hiperlipidemi, hipertansiyon gibi kardiyovasküler komplikasyonlar gelişebilmekte morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir. Transplantasyon sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar ve kullanılan immunosupresif ilaçların yan etkileri dikkate alınarak, transplantasyon öncesi dönemde ve transplantasyon sonrası erken ve geç dönemde kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi uygulanmalıdır. Böylece hem kardiyovasküler komplikasyon riskleri azaltılarak hem de immunsupresif ilaçların yan etkileri en aza indirilerek, iyileşme süreci hızlandırılabilir, yaşam kalitesi artırılır ve rejeksiyon riski azaltılabilir. Bu derlemede yetişkinlerde renal transplantasyonu sonrasında komplikasyon riskinin azaltılmasında önemli bir yere sahip olan tıbbi beslenme tedavisinin açıklanması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2016-12-23
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Totan B, Yıldıran H, Ayyıldız F. Yetişkinlerde Renal Transplantasyon Öncesi ve Sonrasında Tıbbi Beslenme Tedavisi. Bes Diy Der [Internet]. 23 Aralık 2016 [a.yer 10 Nisan 2021];44(3):248-56. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/106
Makale Türü
Derleme