Şizofreni Hastalarında Diyetle Yağ Asidi ve Antioksidan Vitamin Alımlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • İnci Türkoğlu Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Emine Yıldız Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazi Magusa, KKTC
  • Seyit M. Mercanlıgil Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazi Magusa, KKTC

Anahtar Kelimeler:

Şizofreni, yağ asidi alımı, antioksidan vitamin

Özet

Amaç: Şizofrenide artan morbidite ve mortalite yetersiz ve dengesiz diyet seçimleri gibi sağlıksız yaşam biçimleriyle ilişkili olabilir. Şizofreni hastalarının diyetle yağ asitleri ve antioksidan vitamin alımlarının yetersiz olup olmadığı ve bu durumun gözlemlenen eksikliklere katkıda bulunup bulunmadığına dair az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarında bazı yağ asidi ve antioksidan vitamin alımlarının saptanması ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıdır. Bireyler ve Yöntem: Çalışma DSM-IV tanı kriterine göre şizofreni ya da şizoaffektif bozukluk tanısı almış 148 hasta ile yaş, cinsiyet yönünden eşleştirilmiş 77 sağlıklı kontrol üzerinde yürütülmüştür. Sosyodemografik veriler ve klinik bilgiler yüzyüze görüşme ile anket aracılığıyla toplanmıştır. Antropometrik ölçümleri ile birlikte besin ögesi alımları geriye dönük 24 saatlik besin tüketim kaydı yardımıyla alınmıştır. Bulgular: Şizofreni hastalarında toplam yağ, doymuş yağ ve tekli doymamış yağ asitleri alımları sağlıklı kontrollerden yüksek bulunmuştur (p<0.05). Omega-6/omega-3 oranları arasında gruplar arasında fark bulunmamasına karşın şizofreni hastalarında bu oranın yaklaşık 16.2:1 olduğu saptanmıştır. Şizofreni hastalarında beta-karoten ve C vitamini alımları sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Şizofreni hastalarında gözlenen artmış yağ alımı ve azalmış antioksidan vitamin alımı ciddi tıbbi komorbiditelerin gelişmesine ve antipsikotik tedavinin metabolik yan etkilerinin arttırmaya katkıda bulunabildiği için bu hasta grubuna özel diyet müdahalelerinin geliştirilmesine gereksinim duyulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Türkoğlu İnci, Yıldız E, Mercanlıgil SM. Şizofreni Hastalarında Diyetle Yağ Asidi ve Antioksidan Vitamin Alımlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 25 Aralık 2016 [a.yer 11 Ağustos 2022];44(3):229-38. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/104

Sayı

Bölüm

Araştırma