Yetişkin Bireylerin Diyet Enerji Yoğunluğu ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Hazal Bozoğlan Sağlık Bakanlığı Nusaybin Toplum Sağlığı Merkezi, Obezite Danışma Birimi, Mardin
  • Efsun Karabudak Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Beden Kütle İndeksi, diyet enerji yoğunluğu, yiyecek miktarı

Özet

Amaç: Bu çalışma yetişkin bireylerde diyet enerji yoğunluğu ile Beden Kütle İndeksi (BKİ) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışma Mardin Nusaybin Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Danışma Birimi’ne başvuran 19-65 yaş arasındaki 201 yetişkin birey üzerinde yapılmıştır. Bireylerin demografik özellikleri, biyokimyasal değerleri, beslenme alışkanlıkları ve besin tüketimleri ile ilgili verileri yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bireylerin antropometrik ölçümleri yapılarak BKİ değerleri hesaplanmıştır. BKI değerleri DSÖ kriterlerine göre sınıflandırılmıştır. Üç günlük besin tüketim kayıtları incelenerek sadece yiyeceklerden gelen diyet enerji yoğunlukları ve yiyecek miktarları hesaplanmıştır. Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması 33.9±10.0 yıl’dır. BKİ sınıflamasına göre zayıf olan bireylerde diyet enerji yoğunluğu 1.05±0.23 kkal/g, normal olan bireylerde ise 1.19±0.18 kkal/g’dır. Diyet enerji yoğunluğu en fazla olanlar morbid obez bireylerdir (1.50±0.18 kkal/g) (p<0.05). Sadece yiyeceklerden gelen enerji alımı zayıf bireylerde (1100±221.9 kkal/gün) en az, morbid obez bireylerde (2119±321.7 kkal/gün) en fazladır. Günlük tüketilen yiyecek miktarı zayıf bireylerde 1076±249.2 g, normal bireylerde 1160±396.7 g, kilolu bireylerde 1306±299.0 g’dır. Enerjiden gelen karbonhidrat yüzdesi en fazla zayıf bireylerde (%58.5±3.1), enerjiden gelen yağ yüzdesi en fazla morbid obez bireylerdedir (%34.1±4.0). Enerjiden gelen protein yüzdesi en fazla morbid obez bireylerdedir (%15.9±1.3). Diyet enerji yoğunluğu ile BKİ arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (r=0.281, p<0.05). Sonuç: Diyet enerji yoğunluğu ile BKİ arasında pozitif bir ilişki vardır. Bireylerin düşük enerji yoğunluklu bir beslenme modeli uygulamasının sağlanması obezitenin önlenmesinde ve tedavisinin geliştirilmesinde önemli bir stratejidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Bozoğlan H, Karabudak E. Yetişkin Bireylerin Diyet Enerji Yoğunluğu ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 22 Aralık 2016 [a.yer 11 Ağustos 2022];44(3):204-11. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/101

Sayı

Bölüm

Araştırma