1.
Özer E, Salman S, Şengül A, Sargın M, Gedik S, Yılmaz T. Tip 2 Diyabetiklerde Beslenme Eğitiminin Metabolik Kontrol Üzerindeki Etkinliği. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 2002 [a.yer 04 Aralık 2020];31(1):32-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/479