1.
Baş M, Kutluay Merdol T. Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Hamburgerlerde Escherichia 0157:H7 Kontaminasyonu Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2002 [a.yer 03 Mart 2024];31(2):19-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/471