1.
Öztürk Şeniz, Şen H, Akyüz C, Gökmen Özel H. Yatarak Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Gelişiminin Beslenmeye Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ağustos 2018 [a.yer 09 Haziran 2023];46(2):125-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/297