1.
Kılınç A, Akdevelioğlu Y. Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Öngöstergesi Olarak Antropometrik ve Biyokimyasal İndekslerin Rolü. Bes Diy Derg [Internet]. 07 Ocak 2023 [a.yer 13 Nisan 2024];50(3):29-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1689