1.
Kütahya G, Kişioğlu Halis B, Akyol Mutlu A. Yetişkin Kadınlarda Dikotomi Düşünme Ölçeğinin (DTEDS) Yeme Bağımlılığı, Yeme Bozuklukları ve Obezite ile İlişkisinin Saptanması. Bes Diy Derg [Internet]. 14 Aralık 2022 [a.yer 03 Mart 2024];50(3):10-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1676