1.
Şengüzel S, Yılmaz Akyüz E. Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bes Diy Derg [Internet]. 16 Mayıs 2022 [a.yer 05 Temmuz 2022];50(1):27-34. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1545