1.
Keleş G, Akçil Ok M. Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 03 Mart 2021 [a.yer 15 Haziran 2021];49(1):26-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1405