1.
Çıtar Dazıroğlu ME, Akdevelioğlu Y. Oral Kontraseptif Kullanımının Sağlık ve Serum Mikro Besin Ögesi Seviyeleri Üzerine Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Ağustos 2021 [a.yer 27 Ekim 2021];49(2):90-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1366