1.
Yalçın C Özgür, Yılmaz Sarıaltın S, Abudayyak M, Yenilmez E. 2-Monokloropropandiol (2-MCPD)’nin Sitotoksik Etkilerinin Fare TM3 Leydig ve TM4 Sertoli Hücreleri Üzerinde in vitro Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 2020 [a.yer 29 Ekim 2020];48(1):55-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1260