1.
Ustaoğlu T, Acar Tek N, Yıldırım AE. İrritabl Bağırsak Sendromunda (İBS) FODMAP Diyetinin İBS Semptomları, Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Aralık 2019 [a.yer 22 Ekim 2020];48(1):43-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1238