Bozkurt, Nazan, Gülin Tunalı, ve Ayşe Baysal. “Diyabetli Hastalarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı Ve Şişmanlığın Beslenme Alışkanlıkları Ile İlişkisi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 90 (Haziran 30, 1980): 25-40. Erişim Ekim 26, 2020. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/949.