Akışın, Zeynep, Ünsal Yılmaz, Melis Köse, Selvinaz Edizer, ve Aycan Ünalp. “Klasik Nonketotik Hiperglisinemi Tanılı Bebekte İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Ketojenik Diyet Uygulaması: Bir Olgu Sunumu”. Beslenme ve Diyet Dergisi 47, no. 1 (Nisan 30, 2019): 100-104. Erişim Ekim 25, 2020. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/665.