Bağcı, Tülay, ve Fatma Akdağ. “Kentsel Ve Yarı Kentsel Alanda İlkokul Beşinci Sınıf Oğrencilerinin Buyume Gelişme Durumlarının Ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 21, no. 1 (Haziran 30, 1992): 25–30. Erişim Ekim 1, 2022. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/643.