Baş, Murat, ve Türkan Kutluay Merdol. “Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Hamburgerlerde Escherichia 0157:H7 Kontaminasyonu Üzerine Bir Araştırma”. Beslenme ve Diyet Dergisi 31, no. 2 (Aralık 31, 2002): 19–29. Erişim Eylül 26, 2023. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/471.