Çakır, Biriz, Yasemin Beyhan, ve Mesut Akyol. “Ankara’da Yemek Fabrikalarinin Sorumlu Yöneticilerinin Beslenme Bilgi Dikeylerinin Ve Toplu Beslenme Uygulamalarının Belirlenmesi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 37, no. 1-2 (Mayıs 31, 2011): 51-65. Erişim Aralık 3, 2020. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/367.