Uçar, Aslı, ve Seniha Hasipek. “Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları Ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 36, no. 1-2 (Haziran 30, 2008): 31–46. Erişim Mart 3, 2024. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/349.