Çakmak, Gökçe, ve Mevlüde Kızıl. “Vardiyalı Çalışan İşçilerde Beslenme Durumu, Uyku Kalitesi Ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki”. Beslenme ve Diyet Dergisi 46, no. 3 (Aralık 31, 2018): 266-275. Erişim Şubat 20, 2020. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/319.