Kahramanoğlu Aksoy, Evrim, Zeynep Göktaş, Özgür Albuz, Muhammet Yener Akpınar, Doğan Öztürk, Hakan Buluş, ve Metin Uzman. “Sleeve Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Ağırlık Kaybının Nonalkolik Yağlı Karaciğer İle İlgili Bazı Yeni Parametreler Üzerine Etkisi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 46, no. 3 (Aralık 31, 2018): 240-247. Erişim Ekim 28, 2020. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/316.