Şahiner, Elif, Mehmet Temel Yılmaz, ve Mevlüde Kızıl. “Yarı-Biyonik İnsan: Yapay Kalp Ve Yapay Pankreas Taşıyan Hastada Beslenme Tedavisi Ve İzlemi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 51, no. 2 (Eylül 6, 2023): 119–127. Erişim Aralık 6, 2023. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1778.