Kılınç, Aziz, ve Yasemin Akdevelioğlu. “Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Öngöstergesi Olarak Antropometrik Ve Biyokimyasal İndekslerin Rolü”. Beslenme ve Diyet Dergisi 50, no. 3 (Ocak 7, 2023): 29–39. Erişim Şubat 5, 2023. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1689.