Kütahya, Gülberk, Betül Kişioğlu Halis, ve Aslı Akyol Mutlu. “Yetişkin Kadınlarda Dikotomi Düşünme Ölçeğinin (DTEDS) Yeme Bağımlılığı, Yeme Bozuklukları Ve Obezite Ile İlişkisinin Saptanması”. Beslenme ve Diyet Dergisi 50, no. 3 (Aralık 14, 2022): 10–19. Erişim Ocak 31, 2023. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1676.