Kalaycı, Zeynep, ve Gamze Akbulut. “Berberin Ve Evodiaminin Kolorektal Kanser Üzerine Etkisi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 50, no. 3 (Ocak 7, 2023): 112–120. Erişim Şubat 5, 2023. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1664.