Erdoğan, Pınar, ve Nurhan Ünüsan. “Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Güncel Yaklaşımlar: Bilinçli Farkındalık Ve Yeme Farkındalığı Uygulamaları”. Beslenme ve Diyet Dergisi 50, no. 3 (Ocak 7, 2023): 95–102. Erişim Ocak 31, 2023. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1556.